Nyhetsbrev från Zimbabwe

25.06.2024 kl. 11:38
Detta nummer innehåller nyheter om:
- Vårt missionsteam som för närvarande befinner sig i Nyadire (Hanna och Tuomas Rosqvist deltar från Finland)
- Emmanuel Chiimba från Home of Hope
- Chindengas hälsoklinik på landsbygden
- Ett nytt projekt för lagring av spannmål kombinerat med hönsgård
Vi ber om en välsignad tid för teamet i Zimbabwe!

Du kan läsa nyhetsbrevet här