Keitä me olemme?

10.11.2021 klo 14:24
Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Työmme on yhteistä työtä, jossa kaikki osamme ovat tasaveroisia ja yhtä tärkeitä.

Yhteisöllinen
Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle. Jokainen kirkon jäsen ja seurakunta on yhdessä liitossa. Jokainen metodistiseurakunta on sitoutunut toisiinsa kirkkokuntana yhteenliittyneenä yhteisöjen ketjuna. Metodistikirkko on hallinnoltaan demokraattinen.

Hyväksyvä
Jokainen ihminen on tervetullut seurakuntiimme, osallistumaan ehtoolliselle sekä seurakunnan jäseneksi.

Raamatullinen
Metodistit luottavat vapauteen kristillistä oppia koskevissa asioissa. Uskoamme ohjaavat Raamattu, traditio, kokemus ja järkin. Näistä tärkein on kuitenkin Raamattu, joka todistaa Jumalan luomistyöstä, sovituksesta ja huolenpidosta Jumalan lasten keskuudessa.

Wesleyläinen
Metodistien juuret ovat 1700-luvun herätyksessä, jota johti John Wesley. Sieltä nousee painotus, jonka mukaan usko ja rakkaus tulee laittaa käytäntöön elämässä.

Yhteiskunnallisesti tiedostava
Yli 200 vuoden ajan metodistit ovat ilmaisseet huolensa Jumalan lapsista kaikkialla – köyhistä, orvoista, ikääntyneistä, sairaista, vainotuista ja vangituista.

Ulospäinsuuntautuva
Tehtävämme on muuttaa maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kasvattamaan Kristuksen seuraajia, jotka vuorostaan tavoittavat muita ja opettavat heille Jeesuksen rakkaudesta.

Ekumeeninen
Metodistit näkevät keskustelun ja yhteistyön eri kirkkokuntien välillä pätevänä todistuksena Kristuksen ruumiin yhtenäisyydestä.

Lue lisää

Metodistikirkon rakenne
Metodistikirkon rakenne perustuu edelleenkin suuressa määrin John Wesleyn antamiin ohjeisiin. Vuosien varrella tapahtuneet hajaannukset ja yhdistymiset toisten kirkkojen kanssa ovat tuoneet tietenkin joitakin uudistuksia. Myös kansalliset lait aiheuttavat jonkin verran muutoksia. Lue lisää

Metodismi Suomessa
Metodismin historia alkaa 1720-luvun Englannissa, Oxfordissa, jossa innokas teologian opiskelija, John Wesley (1703–1791), yhdessä veljensä Charles Wesleyn ja muutaman ystävänsä kanssa perusti Pyhä Klubi -nimisen ryhmän. Wesley oli anglikaani ja hänestä tuli anglikaanikirkon pappi vuonna 1728. Pyhän Klubin toiminta herätti muiden huomion ja sen jäseniä alettiin kutsua metodisteiksi klubin tiukkojen sääntöjen vuoksi. Lue lisää

Seurakunnat
Seurakunta on sinua varten. Se on paikka, jonne voit tulla pysähtymään ja levähtämään. Se on myös paikka, jossa voit palvella ja osallistua omien lahjojesi, kykyjesi ja voimavarojesi mukaan. Saat olla mukana jossakin suuressa: Jumalan työssä. Lue lisää

Ruotsinkieliset seurakunnat Suomassa ja Ruotsissa.

Miten me palvelemme?