Extra sammanträde för Centralkonferensen för Nordeuropa och Eurasien

19.01.2023 kl. 13:31
Härmed utfärdas en kallelse till en extra session för Nordeuropa och Eurasiens centralkonferens enligt punkt 542.2 i disciplinboken (2016). Centralkonferensens extra session kommer att hållas lördag den 18 mars 2023, 9.00-12.00 CET / 10:00-13.00 EET / 10:00-13.00 MSK. Den extra sessionen blir online.


Centralkonferensens extra sammanträde ska begränsas till att behandla två motioner

- en motion från områdesgruppen för Norden, Baltikum och Ukraina om United Methodist Churchs framtid i Nordeuropa och Eurasiens centralkonferens och

- en motion från områdesgruppen för Eurasien som begär att centralkonferensen ska godkänna att Centralrysslands årskonferens.

Den provisoriska årskonferensen för östra Ryssland och Centralasien, den provisoriska årskonferensen för nordvästra Ryssland och Vitryssland och den provisoriska årskonferensen för södra Ryssland inleder processen för att bli en självständig metodistkyrka enligt det förfarande som anges i disciplinboken 572.

Delegaterna för denna extra session är de delegater som valts till generalkonferensen 2020 och centralkonferensen 2021 (Judicial Council ruling no. 1451). Centralkonferensens kansli kommer att stå i kontakt med delegaterna och konferensens medlemmar utan rösträtt och vidarebefordra information om motioner, arbetsordning och logistik för den extra sessionen för Nordeuropas och Eurasiens centralkonferens extra sammanträde.

Centralkonferensrådet uppmuntrar kyrkan att ständigt vara i djup bön för United Methodist Church.

Biskop Christian Alsted, ordförande för centralkonfernsen råd

Extra Session of the Northern Europe and Eurasia Central Conference

Hereby a call for an Extra Session of the Northern Europe and Eurasia Central Conference is issued per ¶542.2 of The Book of Discipline (2016). The extra session of the Central Conference will be held Saturday March 18, 2023, 9.00-12.00 CET / 10:00-13.00 EET / 10:00-13.00 MSK. The extra session shall be convened online.

The extra session of the Central Conference shall be limited to acting upon two motions, a motion of the Nordic, Baltic and Ukraine Area Group on the future of the United Methodist Church in the Northern Europe and Eurasia Central Conference, and a motion of the Eurasia Area Group requesting the central conference to approve that the Central Russia Annual Conference, the Eastern Russia and Central Asia Provisional Annual Conference, the Northwest Russia and Belarus Provisional Annual Conference, and the Southern Russia Provisional Annual Conference begin the process to become an autonomous Methodist church following the procedure laid out in the Book of Discipline ¶ 572.

The delegates for this extra session are the delegates elected for 2020 General Conference and the 2021 Central Conference. (Judicial Council ruling no. 1451) The Central Conference office will be in communication with the delegates and the non-voting members of the conference and forward information regarding the motions, the order of business and the logistics of the extra session of Northern Europe and Eurasia Central Conference.

The Central Conference Council encourages the church to continuously be in deep prayer for the United Methodist Church

Bishop Christian Alsted, chair of the Northern Europe and Eurasia Central Conference Council

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)