Högtid och framtid

30.11.2023 kl. 10:49
Nu börjar den tid på året när olika fester och högtider avlöser varandra. Det gör också att en stor del av den mörka årstiden går fort. Många längtar redan efter vår och värme.
Mitt i den turbulenta och oroliga värld som vi lever i, får vi ändå ännu ett år stanna upp inför advent och julens händelser. ”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skatt-skrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.” Så började, enligt Lukas andra kapitel, den stora om-välvande händelse som gav vår värld en bättre framtid.

I det här numret får du bland annat läsa om Marjans livsberättelse från att ha varit en troende muslim till att bli en troende kristen, biskop Christians tio punkter om varför han är metodist och Björn Elfvings andakt om den himmelska hälsningen. Tidningen innehåller också mycket annat läsvärt. Jag önskar er en god lässtund samt en välsignad advents- och jultid! 

Med det här numret avslutas utgivningen av Kustbandet som utkom med tre årgångar, det första numret i mars 2021. Det har varit roligt och meningsfullt att försöka samla något av det som händer i vår kyrka i Finland och utomlands. Jag har vinnlagt mig om att inte i onödan störa pastorer och andra ledare med att begära material, men jag har varit smärtsamt medveten om min svårighet i att själv kunna samla aktuell information från nätet. I skrivande stund finns ingen uppföljare utan vi hänvisar till kyrkans Facebook-sida Metodistkyrkan i Finland och hemsidan www.metodistkyrkan.fi. 

Jag vill rikta ETT STORT TACK till: Kyrkostyrelsen – som stött tidningen, också ekonomiskt; min vän Camilla Stjernvall – som gav mig den tekniska möjligheten; min man Ove – som ofta serverade oss lunch eller eftermiddagskaffe; alla er – som ställde upp och bidrog till innehållet; er läsare – som gav uppmuntrande och konstruktiva kommentarer; men främst ett Tack till vår Herre och frälsare – som gett oss ett viktigt ämne att skriva om. 

Birgit Grönqvist