Hälsningar från Cypern och SAT-7

12.05.2022 kl. 16:27
I ungefär ett halvt års tid, sen september 2021, har jag haft förmånen att praktisera som volontär vid det kristna medianätverket SAT-7. Närmare bestämt befinner jag mig i staden Limassol på Cyperns sydkust, där en av organisationens TV-studior bedriver sin verksamhet.

Det är tack vare ekonomiskt stöd från bland annat Finlands svenska metodistkyrka som jag har möjlighet att tillbringa några månader här, fram till juni i år, innan sommarlov i Finland väntar. Jag tackar varmt för stödet som jag fått, och vill härmed berätta lite mer om det arbete som min volontärinsats är en del av.

Det var engelsmannen Terence Ascott som grundade SAT-7 år 1995, efter att han fått en vision om att nå människor med evangelium i större skala i Mellanöstern och Nordafrika. Visionen tog sin början när Ascott insåg att en stor del av befolkningen i detta område har begränsad möjlighet att träffa kristna, och en ganska stor del av dem saknar förmåga att läsa och ta del av något skriftligt material.

Däremot ser majoriteten av människorna i regionen regelbundet på satellit-TV. Den första sändningen ägde rum följande år, 1996. Idag, snart tre decennier senare, sänder SAT-7 kristen satellit-TV genom fyra kanaler, på tre språk, 24 timmar i dygnet, i 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. Därtill har man ett växande utbud av material på sociala medier och sin on demand-plattform online, SAT-7 PLUS. Man är den första, äldsta och största kristna satellit-organisationen som verkar i den här delen av världen.

 

SAT-7 leds av ett internationellt råd, där medlemsskaran till största delen utgörs av representanter för de lokala kristna kyrkosamfunden i regionen. Organisationen har med andra ord en stark interdenominationell prägel, vilket går i medveten samklang med SAT-7:s vision och mission.

Man vill erbjuda kyrkorna och de kristna i Mellanöstern och Nordafrika en möjlighet att vittna om Jesus Kristus genom inspirerande, informativa och utbildande TV-tjänster. Målet är att se en växande kyrka i denna region, som är frimodig i sin kristna tro och sitt vittnesbörd, som betjänar sin omgivning och bidrar till samhällets och kulturens bästa.

 

Visionen kretsar alltså kring två saker. Dels vill man styrka de kristna som redan finns i dessa länder, vilka ofta har begränsad frihet att uttrycka sin kristna tro. Många känner sig isolerade, med liten möjlighet till sådan kontakt med andra kristna som vi åtnjuter i Europa. För dem är det ofta av stor betydelse att få se och höra andra kristna på TV, och ta del av uppbyggande budskap, lovsång m.m., om än via en skärm.

Med de senaste årens corona-pandemi i bagaget kan vi i väst kanske något bättre föreställa oss känslan hos de många kristna i andra länder, som under lång tid innan pandemin saknat möjlighet att öppet leva gudstjänstliv och fysiskt träffa andra kristna. SAT-7 vill, vid sidan av att styrka de lokala kristna i deras tro, också fungera som deras röst i ett samhälle där det är svårt att som religiös minoritet göra sin röst hörd.

En viktig aspekt av detta är att med varierande programutbud, allt genomsyrat av kristna värderingar och evangeliets budskap, försöka motverka felaktiga fördomar mot kristna och kristen tro bland lokalbefolkningen. Den andra delen av SAT-7:s vision är att man vill nå ut med det glada budskapet till dem som inte ännu fått möjlighet att lära känna Guds kärlek uppenbarad i Jesus Kristus.

Satellit-TV utgör här ett mycket effektivt redskap. Det begränsas inte av lokala censur-bestämmelser. Det når rakt in i människors hem, så att individer och familjer med begränsad frihet kan ta del av det kristna budskapet inom hemmets privata väggar. Det når dem som inte kan läsa och skriva. Det når människor i alla åldrar, oberoende av religiös bakgrund, kön och social status. Än idag ser cirka 85 procent av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika regelbundet på satellit-TV.

För tillfället har SAT-7 fyra kanaler: SAT-7 ARABIC, den äldsta och största kanalen som når hela den arabisktalande världen; SAT-7 KIDS, en arabiskspråkig barnkanal med fokus på den unga generationen; SAT-7 PARS, den persiska kanalen samt SAT-7 TÜRK, den turkiska kanalen.

Med dessa kanaler når man hela regionen Mellanöstern och Nordafrika, på språk som lokalbefolkningen förstår. Allt arbete finansieras av ekonomiska donationer från partnerorganisationer, kyrkor och privata understödjare världen över.

Programmen som SAT-7 producerar görs främst i de egna TV-studiorna i Libanon, Egypten, Cypern, Turkiet och Storbritannien. Det är som sagt i studion här på Cypern som jag får vara med och hjälpa till. Här på Cypern finns också SAT-7:s internationella huvudkontor.

Studion i Limassol  där jag jobbar tillhör den persiska kanalen, SAT-7 PARS, som ses av tittare i Iran, Afghanistan och Tadzjikistan. Här produceras tre direktsändningar per vecka – ett program för yngre barn, ett för äldre barn och tonåringar samt ett för vuxna. Även om själva sändningarna i vår studio tar enbart tre och en halv timme i anspråk sammanlagt, finns det mycket att förbereda inför varje produktion, och mina kolleger har händerna fulla. Det är lärorikt att få vara med och se arbetet med kristen satellit-TV på nära håll, och få möjlighet att hjälpa till på ett hörn.

Det som jag främst sysslat med under min tid som volontär är att arbeta med animation. Jag lär mig att använda ett datorprogram som heter Adobe Character Animator, med hjälp av vilket jag försöker få figurer som jag ritat på datorn att röra sig och tala på ett naturligt sätt.

För tillfället sysslar jag med ett projekt där slutprodukten ska bli en video med temat Jesu liknelse om pärlan. Videon kommer bli del av ett barnprogram. Det är roligt att få syssla med något kreativt, samtidigt som det känns meningsfullt att bidra till persiska barns möjlighet att ta del av Bibelns budskap. Något som framför allt inspirerat mig är att få höra och se den rika respons som kommer från tittare.

Varje dag tar hundratals tittare kontakt med SAT-7 för att berätta hur betydelsefulla programmen varit för dem, för att be om förbön eller ställa frågor om kristen tro. På fredagarna i Limassols studio har jag med egna ögon sett den långa listan med tusentals missade samtal från persiska barn som ringer in till TV-programmet för att delta i frågesport om Bibelns berättelser.

Enligt en oavhängig undersökning ett par år tillbaka, ser minst 25 miljoner människor något av SAT-7:s program varje vecka! Jag vill här dela med mig av ett exempel på de många vittnesbörd som regelbundet kommer in till det team vid SAT-7 som arbetar specifikt med att vara i kontakt med tittare för att svara på frågor, be och hjälpa att vandra i lärjungaskap. Soren från Iran berättar i april 2022:

Jag har tittat på SAT-7 PARS i ungefär sex månader, eftersom en av mina vänner berättade för mig om den kristna tron ​​och SAT-7 PARS. Ju mer jag tittade på era program och gjorde efterforskningar, desto mer kom jag till slutsatsen att kristendom betyder fred, försoning och vänlighet. Av denna anledning bestämde jag mig för att bli kristen. Som ni vet finns det i Iran ingen möjlighet för oss att ha [kristen] gemenskap.

Det är sant att jag har gett mitt hjärta till Kristus, men jag vet verkligen inte vad jag måste göra nu. Jag kan inte tro att jag så lätt blev kristen genom att bara be en bön, men jag behöver undervisning. Och nu när jag är kristen, hur ska jag gå till väga för att vara i kontakt med Herren? Jag är tacksam till er för att ni kontaktade mig och hjälpte mig att be frälsningsbönen.

Mitt varmaste tack, än en gång, till Metodistkyrkan för samarbetet i form av det ekonomiska stödet under tiden för min volontärinsats!

Jag önskar er alla Guds välsignelse!

Soliga hälsningar från Limassol,
Mirjam Stenlund

P.S. Den som är intresserad av att veta mer om SAT-7:s arbete, kan bekanta sig med hemsidan sat7.org, eller ta del av en informationsvideo med svensk text via följande länk:

Cata Ekman-Niemi-Kaija