För att tända ljus…

30.12.2022 kl. 18:38
I början av december besökte jag Ukraina för tredje gången i år. Situationen blir allt värre och kriget tar hårt på pastorernas och ledarnas styrka. Trots detta pågår ett fantastiskt arbete med gästfrihet för andra ukrainare och omsorg om människor i samhället. I kyrkorna samlas människor för gudstjänst, bönemöten och till och med ungdomsarbete, och där det inte är möjligt att träffas personligen träffas människor på nätet.

På grund av de omfattande attackerna mot kritisk ukrainsk infrastruktur är elförsörjningen instabil, ofta avbruten i flera timmar, och på kvällen blir det kolmörkt. Det är farligt att gå i de mörka gatorna i städerna.

På ett mindre påtagligt men ändå mycket verkligt sätt kan vi känna farorna med att gå genom livets mörker. I krigets och lidandets mörker måste vi vakta våra själar - mörkret kan börja forma oss, göra oss cyniska, fylla oss med hämndbegär och göra oss missmodiga. Profeten Jesaja talar till oss, folket som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus. Ljuset sprider mörkret, driver mörkret tillbaka, gör det möjligt för oss att se och hitta riktning. Vi ser färg, vi ser livets skönhet.

Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.
                           Jesaja 9

Sonen är född, Jesus Kristus är född i denna värld, och hans auktoritet kommer att fortsätta att växa, och freden kommer att vara oändlig.

En del människor verkar tro att freden kommer när striderna upphör. Men fred är inte bara frånvaro av krig. Den fred som Kristus lovar att upprätta och upprätthålla bygger på rättvisa och rättfärdighet. Utan rättvisa och sanning är ingen varaktig fred möjlig. 

Även i Finland upplever vi konsekvenserna av kriget, dramatiskt högre energipriser, inflation, högre räntor och osäkerhet om framtiden. Medelklassfamiljer som klarar sig bra ekonomiskt kan plötsligt inte betala alla sina räkningar, och de som redan kämpade ekonomiskt hamnar i ännu djupare problem.

Det vi upplever är självsagt inte alls jämförbart med levnadsförhållandena i Ukraina, men våra problem är också verkliga och många människor är i en svår situation.

Vi vet, att Gud inte har lovat oss immunitet mot svårigheter och lidande, men han har lovat oss sin närvaro. Det finns hopp, och varje dag förmedlar pastorer och ledare i Ukraina och i Finland detta hopp, som har sin källa i Jesus Kristus, som kom till denna värld. Det sker i med öppna dörrar, vänskap, god mat, böner, uppmärksamhet, sång, värme och godhet.  Det är som sångaren Lars Lilholt sjunger:”Jag tror, att vi är här för att tända ljus.”  Det kommer vi att fortsätta göra genom hela 2023 -  vi vill leva och förmedla hopp i ord, liv och handling. Det är vår kallelse, och världen behöver det. Vi är här för att tända ljus…

Gott Nytt År

Christian Alsted

Cata Ekman-Niemi-Kaija